COPLAN Projekt - Kontakt

Služby

Těžištěm činnosti společnosti COPLAN Projekt s.r.o. je projektová a inženýrská činnost ve výstavbě v rozsahu všech výkonových fází:

 • projektová činnost
  • příprava zakázky (PPR)
  • návrh / studie stavby (STS)
  • dokumentace pro územní řízení (DUR)
  • dokumentace pro stavební řízení (DSP)
  • dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • podklady / dokumentace pro výběr dodavatele / zhotovitele stavby (DZS)
  • spolupráce při výběru dodavatele stavby (VDS)
  • spolupráce při provádění stavby - autorský dozor (ATD) a technický dozor investora (ITD)
  • spolupráce po dokončení stavby (SKP)

Vlastními silami a ve spolupráci se specialisty jednotlivých profesí zajišťujeme následující služby:

 • inženýrská činnost
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti stavebnictví
 • poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
 • činnost realitní kanceláře

Spolupracující kanceláře:

 • Erkom, s.r.o. - komplexní služby v oblasti návrhů a realizací kancelářských interiérů