Výherce v soutěži stavební CAD projekt (Revit v Praxi)

Vítěz v kategorii Revit v praxi

14. ročník soutěže Stavební CAD projekt 2008

Projekt Fotbalový stadion Slavie
Soutěžící COPLAN Projekt s.r.o. - Ing. Rudolf Vyhnálek, Ing. Jan Čech, Ing. Jana Maternová, Ing. Stanislav Babka
Kategorie Revit v praxi

Popis projektu

Vítězný projekt představuje komplexně pojaté zpracování prováděcí dokumentace stavební části objektu fotbalového stadionu SK Slavia Praha a souvisejících provozů. Projekt byl plně vyhotoven programem Revit Architecture s následným využitím 3D modelu ve formě pohledů. Autoři nabídli sofistikované využití moderního softwarového produktu v praxi.

Přímo z Revitu Architecture jsou tištěny veškeré půdorysy 1:50, řezy jsou vyexportovány a detailně dopracovány v AutoCADu.

Tabla s prezentacemi Tablo firmy COPLAN Projekt Hlavní cenu za Coplan přebírá Ing. Jan Čech

Dokumenty prezentace

Soubory jsou ke stažení ve formátu PDF.

1. Půdorys suterénu - celý výkres části 1A
2. Půdorys suterénu - výřez výkresu části 1A
3. Půdorys suterénu - výřez výkresu části D
4. Půdorys přízemí - výřez výkresu části D
5. Půdorys 2P - výřez výkresu části C
6. Řez V1 - celý výkres
7. Řez ZB - výřez výkresu
8. Řez Z2 - celý výkres