COPLAN Projekt - Referenční projekty - administrativní, obchodní a multifunkční budovy

Firemní aktuality - Historie aktualit

31.12.2021

Pour Féliciter 2022

31.12.2020

Pour Féliciter 2021

20.2.2020

Kulturně společenská akce firmy

Njorek v JammClub

COPLAN spolupořádal koncert výborné skupiny Njorek v příjemném místě JammClub na Praze 7.

31.12.2019

Pour Féliciter 2020

16.1.2019

Kulturně společenská akce firmy

Edith a Marlene

Divadlo Pod Palmovkou v Praze 8

31.12.2018

Pour Féliciter 2019

8.3.2018

Kulturně společenská akce firmy

Pražský komorní kytarový orchestr - koncert

Kostel sv. Martina ve zdi v Praze 1

31.12.2017

Pour Féliciter 2018

21.11.2017

COPLAN 25

Bohemia Sekt - exkurze

S COPLANem za bublinkami - oslava 25. výročí firmy.

10.2.2017

Kulturně společenská akce firmy

Rudolfinum - Koncert Tommyho Emmanuela

Hudební svátek s jedním z nejrespektovanějších a nejoblíbenějších kytaristů na světě.

31.12.2016

Pour Féliciter 2017

13.3.2016

Kulturně společenská akce firmy

Činoherní klub - Léda (manželskonemanželská povídka)

'Nic, k čemu může dojít mezi mužem a ženou, není tak důležité, aby bylo nutno si kvůli tomu rvát vlasy.'

31.12.2015

Pour Féliciter 2016

15.1.2015

Kulturně společenská akce firmy

Divadlo Na zábradlí - Korespondence V+W

Strhující výpověď o dvou nelehkých osudech umocněná skvělými hereckými výkony a výbornou scénografií a hudbou.

31.12.2014

Pour Féliciter 2015

23.1.2014

Kulturně společenská akce firmy

Divadlo Semafor - Kdyby tisíc klarinetů

Mile nostalgické představení odkazující více k původní hře z roku 1958 než k populárnímu filmu (1964). Nestárnoucí poklady. Nejen písničkové.

31.12.2013

Pour Féliciter 2014

6.2.2013

Kulturně společenská akce firmy

Divadlo Ypsilon - Vratká prkna
31.12.2012

Pour Féliciter 2013

5.2.2012

Kulturně společenská akce firmy

Letos jsme navštívili Žižkovské divadlo Járy Cimrmana a shlédli nejnovější hru České Nebe.
22.12.2012

Pour Féliciter 2012

20.7.2011 V květnu 2011 došlo v souvislosti se zápisem nového sídla společnosti do obchodního rejstříku i k odkoupení obchodních podílů většinovým vlastníkem od všech ostatních společníků.
25.2.2011

Kulturně společenská akce firmy

Branické divadlo: Smíšené (po)city s excelentními herci Janou Hlaváčkovou a Petrem Kostkou
27.12.2010

Pour Féliciter 2011

8.12.2010

Stěhujeme se do nových prostor!

Opouštíme staré prostory naší kanceláře v Praze - Braníku a stěhujeme se do nové kanceláře v Praze - Záběhlicích. Od 8.12.2010 nás najdete na nové adrese:

COPLAN Projekt s.r.o.
Jetelová 3255/9a
106 00 Praha 10 - Záběhlice.

30.11.2010

Čestné uznání v soutěži Stavební CAD projekt 2010

Tak jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili soutěže Stavební CAD projekt. Do 17. ročníku jsme přihlásili jeden z aktuálně zpracovávaných projektů: Měststký fotbalový stadion v Karviné. Projekt stadionu je zpracováván s použitím Revit Architecture. Za použití sofistikovaných metod nám bylo porotou uděleno čestné uznání.
7.1.2010

Kulturně společenská akce firmy - novoroční divadlo

Jako každý rok navštívili zaměstnanci a přátelé firmy divadelní představení. Tentokrát jsme zavítali do divadla Illusion a shlédli divadelní hru "Nerušit, prosím!" divadelního souboru Bez dozoru.
31.12.2009

Pour Féliciter 2010

"Dobrá stavba začíná kvalitním projektem."
19.8.2009

Ocenění Grand prix architektů - Rekonstrukce pobočky České Spořitelny

Atelier ASGK, s.r.o. získal ocenění v letošním ročníku Grand prix architektů. Na akci jsme se podíleli v týmu zpracovatelů za část statika.

Více informací o projektu naleznete na internetové stránce Grand prix architektů, nebo na stránkách Atelieru ASGK.

31.12.2008

Pour Féliciter 2009

"Ať Vás někdo v novém roce 2009 podrží!"
9.9.2008

Stavební CAD projekt 2008

Do 15. ročníku soutěže Stavební CAD projekt jsme letos přihlásili projekty Vila Hanspaulka a Truck Park D5.
Oba projekty byly zcela (nebo částečně) zpracovávány v BIM CADu Revit Architecture. Soutěžíme v kategoriích architektura a stavební projekt a revit v praxi.
10.7.2008

Lukostřelecké klání

Ve středu dne 16.7. od 18:00 se uskutečnila další firemní sportovně laděná akce - lukostřelecké klání na střelnici v Bohdalci.
1.7.2008

Nová internetová prezentace

Po několika letech provozu jsme spustili novou verzi internetových stránek.

Aktuální projekty

Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadionu v Karviné

Návrhová varianta stadionu

V roce 2009 jsme vyhráli výběrové řízení na vyhotovení projektu rekonstrukce a modernizace fotbalového stadionu v Karviné. Po zpracování a odsouhlasení tvarových variant, zpracování studie stavby a vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí pozvolna přecházíme na projekční práce pro stavební povolení. Aktuální varianta obsahuje výrazné navýšení divácké kapacity stadionu – a to až pro 7000 diváků. Zároveň dojde ke zvýšení komfortu zázemí městského fotbalového klubu a rozšíření služeb pro návštěvníky stadionu. Areál bude sloužit také tenisovému klubu (samostatný objekt v blízkosti kurtů). Stadion bude svými parametry splňovat požadavky pro I. a II. fotbalovou ligu a 3. kategorii dle UEFA.

Elektrárna Ledvice - výstavba nového bloku

Výstavba technologických věží

Hlavním účelem projektu je výstavba nového uhelného bloku v elektrárně Ledvice jako součásti obnovy zdrojů ČEZ, a.s. Cílem je návrh stavebně technologického řešení bloku, které zajistí ekonomický a efektivní provoz bloku po dobu 40-ti let a optimální využití dostupných zásob uhlí v přilehlém dolu Bílina. Objekt nově budované kotelny, strojovny, mezistrojovny a dozorny se stane součástí hlavního výrobního bloku. V Profesi stavební zpracováváme projektovou dokumentaci ve stupni DPS pro všechny části této rozsáhlé stavby.
Zajímavost: Dvě věže budou nejvyšší stavbou svého druhu v České Republice.

Elektrárna a teplárna Komořany

Vizualizace stavebního záměru

Rozsáhlý projekt řeší stavební úpravy areálu uhelné tepelné elektrárny v Komořanech. Předmětem stavby je zavedení nového způsobu dopravy uhlí z železniční stanice Třebušice do areálu EKY. Projet obsahuje soubor stavebních objektů pro vykládku, skládkování a dopravu uhlí do kotelny stávající elektrárny. Naše kancelář aktuálně zpracovává dokumentaci pro provedení stavby v profesi stavební, statické a provádí koordinaci ostatních stavebních profesí.

Bytový dům Palmovka

Palmovka

Ve spolupráci s architektonickou kanceáří DaM pracujeme na projektu novostavby bytového domu Palmovka v Praze. Jedná se o budovu o sedmi nadzemních a třech podzemních podlažích se zakřiveným půdorysem o celkové délce nepřesahující 100m. Předpokládá se vytvoření 106 nových bytových jednotek o celkové ploše přes 7500 m2.

Stavební úpravy objektu Dlouhá 727/39 v Praze

Nároží objektu Dlouhá 39

Předmětem studie, kterou naše kancelář zpracovává, jsou stavební úpravy rozsáhlého objektu v ulici Dlouhá v Praze na Starém Městě. Budova byla postavena ve 20. letech 20. století jako moderní městský palác s pasáží a divadlem. Studie komplexním způsobem řeší revitalizaci a rekonstrukci objektu tak, aby odpovídala současným požadavkům na využívání objektu - jak po stránce dispoziční, tak i technologické. Stavebními úpravami dále dojde k využití doposud nevyužívaných prostor objektu (zejména podkrovních) a k vytvoření nových parkovacích míst pro residenty v uvolněných suterénních prostorách. Prostory divadla budou zachovány v stávajícím rozsahu.