COPLAN Projekt - Referenční projekty - průmyslové stavby

Referenční projekty - průmyslové stavby

Arla Plast - Přístavba haly

Místo stavby Kadaň
Investor Arla Plast, s.r.o.
Stavební část COPLAN Projekt s.r.o.
Projekt 2011-2012: DUR, DSP, DZS

Prvním projektem v roce 2011 byla přístavba skladové haly včetně administarativně sociální části. Do úprav byly zahrnuty i stavební úpravy stávající výrobní haly A + skladové haly B a rozšíření parkoviště společnosti Arla Plast s.r.o. Kadaň, která se zabývá výrobou polykarbonátových desek pro stavební a jiné účely. Naše kancelář zpracovala dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení (DUR+DSP), dokumentaci pro provedení stavby (DPS) a dokumentaci pro zadání stavby (DZS) v profesích stavební, statické, zajišťuje všechny ostatní profese včetně jejich koordinace a funkce HIP.

Elektrárna a teplárna Komořany

Místo stavby Komořany
Investor United Energy, a.s.
Stavební část COPLAN Projekt s.r.o.
Projekt 2009-2010: DPS, ZSPD, SKP

Rozsáhlý projekt řeší stavební úpravy areálu uhelné tepelné elektrárny v Komořanech. Předmětem stavby je zavedení nového způsobu dopravy uhlí z železniční stanice Třebušice do areálu EKY. Projekt obsahuje soubor stavebních objektů pro vykládku, skládkování a dopravu uhlí do kotelny stávající elektrárny. Naše kancelář aktuálně zpracovává dokumentaci pro provedení stavby v profesi stavební, statické a provádí koordinaci ostatních stavebních profesí.

Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice

Místo stavby Elektrárna Ledvice, Bílina
Investor ČEZ, a.s.
Generální projektant, statika, stavební část RECOC s.r.o.
Stavební část, HIP stavební části, koordinace TZB COPLAN Projekt s.r.o.
Projekt 2009-2010: DSP, DPS

Hlavním účelem projektu je výstavba nového uhelného bloku v elektrárně Ledvice jako součásti obnovy zdrojů ČEZ, a.s. Cílem je návrh stavebně technologického řešení bloku, které zajistí ekonomický a efektivní provoz bloku po dobu 40-ti let a optimální využití dostupných zásob uhlí v přilehlém dolu Bílina. Objekt nově budované kotelny, strojovny, mezistrojovny a dozorny se stane součástí hlavního výrobního bloku. V Profesi stavební zpracováváme projektovou dokumentaci ve stupni DPS pro všechny části této rozsáhlé stavby.
Zajímavost: Dvě věže budou nejvyšší stavbou svého druhu v České Republice.

Více fotografií

MAN - TRUCK & BUS CENTER

Budova MAN - vizualizace
Místo stavby Rousínov
Investor MAN užitková vozidla Česká Republika spol. s r.o.
Návrh stavby COPLAN AG
Generální projektant, koordinace COPLAN Projekt s.r.o.
Projekt 2008 - 2009, stupeň PD: DUR, DSP, DZS

Poblíž silnice E462 mezi Brnem a Prostějovem v katastrálním území obce Rousínov se připravuje výstavba areálu firmy MAN pro zajištění zejména servisních služeb firmy. Konstrukční i architektonické řešení navazuje na principy použité na stávajících areálech, které jsou postaveny v zahraničí. Stavba je funkčně i hmotově členěna na část výrobní / skladovací a část administrativní. V rámci projektu jsme řešili část stavební i statickou.

Truck Park D5

Truck Park D5, Králův Dvůr - vizualizace
Místo stavby Dálnice D5, kilometr 22.5
Investor BESICO OIL
Návrh stavby Architekti ADIKON
Generální projektant, HIP COPLAN Projekt s.r.o.
Projekt 2008 - 2009, stupeň PD: DUR, DSP

Soubor objektů sloužící k zajištění komplexních služeb pro dálkovou kamionovou dopravu. Areál je situován v bezprostřední blízkosti dálnice D5 poblíž Králova Dvoru. Součástí areálu je parkoviště pro 140 nákladních vozidel, čerpací stanice s restaurací, hotelem, barem a zázemím pro řidiče a dále myčka pro nákladní automobily.

Více fotografií

Provozní objekt FTE Automotive

Pohled na administrativní část výrobního závodu
Místo stavby průmyslová zóna Alpka - Podbořany
Objednatel FTE automotive CZECHIA
Hlavní inženýr projektu COPLAN Projekt s.r.o.
Projekt 2006, 2013 (obě fáze výstavby), stupeň PD: DSP, DPS

Novostavba montážního závodu společnosti FTE Automotive Podbořany, s.r.o. v areálu průmyslové zóny Alpka v Podbořanech byla dokončena v roce 2007. Jedná se o trojlodní halu (136,0 x 3 x 30,0 m), výška haly k atice je 10,45m. V závodě se produkují automobilové brzdové a spojkové komponenty pro světové automobilky.

Počátkem roku 2012 naše společnost vyhrála výběrové řízení pro přístavbu výrobní a montážní haly. Jedná se o přístavbu 1 lodi (136,0 x 37,5 m) ke stávající trojlodní hale. Nová přístavba je navržena jako železobetonový montovaný skelet s ocelovou střešní konstrukcí zahrnující sloupy, vodorovné konstrukce vnitřní vestavby (mezistrop), základové prahy a jedno vnitřní schodiště. Založení je plošné na patkách integrovaných se sloupy.

V přistavované výrobní a montážní hale bude stejně jako ve stávající trojlodní hale probíhat výroba součástí dílů pro automobilový průmysl.

Hlavním výrobním provozem bude lisovna, kde bude probíhat výroba plastových součástek lisováním z přivezeného granulátu pomocí vstřikolisů. Převážná část produkce bude dále použita v montážní části haly ke kompletaci větších součástí. Část haly bude sloužit jako sklad.

Společnost COPLAN Projekt s.r.o., zajišťovala v obou projektech kompletní zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně vlastního vyřízení stavebního povolen, dokumentace pro provedení stavby (DPS) a následné autorské technické dozory (ATD) během výstavby.

Více fotografií

Asko Trenčín

Interiér haly ASKO Trenčín
Místo stavby Komerční a obchodní centrum Trenčín-Belá
Investor Asko nábytok, s.r.o.
Návrh stavby 4A architekti, s.r.o.
Projekt stupeň PD: DSP, DZS, DPS

Novostavba haly ASKO v Trenčíně řešena v profesi statika. Jedná se o prodejní a skladovou prefabrikovanou halu o půdorysu nepravidelného pětiúhelníku (76x92m) s ocelovým světlíkem a vloženým ocelovým mezipatrem v prodejní části.

Budova Toner Recycling Service

Pohled na budovu výrobního závodu
Místo stavby Poděbrady
Investor Toner Recycling Service
Návrh stavby DaM, architektonická kancelář
Projektant stavební části COPLAN Projekt s.r.o.
Projekt 2002-2005, stupeň PD: DUR, DSP, DPS, DSPS, ATD

Novostavba výrobního závodu firmy Toner Recycling Service.

Více fotografií

Měnírna DP - Trafostanice

Měnírna DPP
Místo stavby Praha, ul. Evropská
Investor Paleg a.s.
Návrh stavby DaM s.r.o.
Projektant stavební části COPLAN Projekt s.r.o.
Projekt 2003 - 2004, stupeň PD: DUR, DSP, DPS, ATD

Více fotografií