COPLAN Projekt - Úvodní strana

Vítáme Vás na stránkách společnosti COPLAN Projekt, s.r.o.

Naše společnost se zabývá komplexní projekční a inženýrskou činností ve všech výkonových fázích přípravy, návrhu a realizace staveb a dále konzultační a poradenskou činností v oblasti stavebnictví. Vlastními silami pokrýváme dvě základní profese – stavební (pozemní stavby) a konstrukční (statika). Ostatní profese zajišťujeme externě a provádíme jejich koordinaci.

Projektujeme v BIM

Pro navrhování budov využíváme informační model budovy (BIM). Místo klasických výkresů vytváříme virtuální model budovy a jsme tak schopni odhalit většinu problémů ještě před samotnou realizací. Díky BIM jsme schopni stavbu lépe navrhnout, optimalizovat konstrukce a zkoordinovat mezi ostatními profesemi. Máme okamžitý přehled o dopadu koncepčních změn na celou stavbu. V závěru získáváme konzistentní projektovou dokumentaci a přesné výkazy výměr pro nacenění stavby.

Zákazník získává díky 3D náhledu velmi názornou představu o navrženém řešení již v průběhu projekčních prací. V závěru dostává kvalitní produkt v podobě projektové dokumentace, což ve výsledku vede vždy ke snížení nákladů na výstavbu.

Aktuální projekty

Rozšíření montážního a výrobního závodu FTE Automotive Czechia

Novostavba montážního závodu společnosti FTE Automotive Podbořany, s.r.o. v Podbořanech byla dokončena v roce 2007. Společnost COPLAN Projekt s.r.o., zajišťovala kompletní zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně vlastního vyřízení stavebního povolení a následné autorské technické dozory během výstavby.

vizualizace výrobní haly

Počátkem roku 2012 vyhrála naše společnost výběrové řízení pro přístavbu výrobní a montážní haly. Jedná se o jednolodní přístavbu ke stávající trojlodní hale, navazující na konstrukční principy stávající části budovy. Součástí projektu jsou také úpravy stávající haly a drobné stavby v areálu závodu.

Welness Centrum Všeň

Aktuálně zpracováváme projektovou dokumentaci pro provedení stavby projektu Welness Centrum Všeň. Kromě welness centra je součástí projektu také hotelová část, restaurace a kongresové centrum.

vizualizace: Welness lázně, kongresové centrum, hotel

Welness zahrnuje komplex vnitřních a venkovních bazénů, saun, masáží, obchodů, relaxačních prostor, teras, občerstvení a sportovišť.

Naše společnost je projektantem stavební a statické části a kompletním koordinatorem profesí.

Arla Plast - Přístavba haly

Výstavba technologických věží

Prvním projektem v roce 2011 byla přístavba skladové haly včetně administarativně sociální části. Do úprav byly zahrnuty i stavební úpravy stávající výrobní haly A + skladové haly B a rozšíření parkoviště společnosti Arla Plast s.r.o. Kadaň, která se zabývá výrobou polykarbonátových desek pro stavební a jiné účely. Naše kancelář zpracovala dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení (DUR+DSP), dokumentaci pro provedení stavby (DPS) a dokumentaci pro zadání stavby (DZS) v profesích stavební, statické, zajišťuje všechny ostatní profese včetně jejich koordinace a funkce HIP.

Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadionu v Karviné

Návrhová varianta stadionu

V roce 2009 jsme vyhráli výběrové řízení na vyhotovení projektu rekonstrukce a modernizace fotbalového stadionu v Karviné. Po zpracování a odsouhlasení tvarových variant, zpracování studie stavby a vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí pozvolna přecházíme na projekční práce pro stavební povolení. Aktuální varianta obsahuje výrazné navýšení divácké kapacity stadionu – a to až pro 7000 diváků. Zároveň dojde ke zvýšení komfortu zázemí městského fotbalového klubu a rozšíření služeb pro návštěvníky stadionu. Areál bude sloužit také tenisovému klubu (samostatný objekt v blízkosti kurtů). Stadion bude svými parametry splňovat požadavky pro I. a II. fotbalovou ligu a 3. kategorii dle UEFA.

Elektrárna a teplárna Komořany

Vizualizace stavebního záměru

Rozsáhlý projekt řeší stavební úpravy areálu uhelné tepelné elektrárny v Komořanech. Předmětem stavby je zavedení nového způsobu dopravy uhlí z železniční stanice Třebušice do areálu EKY. Projekt obsahuje soubor stavebních objektů pro vykládku, skládkování a dopravu uhlí do kotelny stávající elektrárny. Naše kancelář aktuálně zpracovává dokumentaci pro provedení stavby v profesi stavební, statické a provádí koordinaci ostatních stavebních profesí.

Bytový dům Palmovka

Palmovka

Ve spolupráci s architektonickou kanceáří DaM pracujeme na projektu novostavby bytového domu Palmovka v Praze. Jedná se o budovu o sedmi nadzemních a třech podzemních podlažích se zakřiveným půdorysem o celkové délce nepřesahující 100m. Předpokládá se vytvoření 106 nových bytových jednotek o celkové ploše přes 7500 m2.

Stavební úpravy objektu Dlouhá 727/39 v Praze

Nároží objektu Dlouhá 39

Předmětem projektu jsou stavební úpravy rozsáhlého objektu v ulici Dlouhá v historickém centru Prahy na Starém Městě. Budova byla postavena ve 20. letech 20. století ve stylu art deco jako moderní městský palác s pasáží a divadlem. Projekt řeší komplexním způsobem revitalizaci a rekonstrukci objektu tak, aby odpovídala současným požadavkům na využívání objektu - jak po stránce dispoziční, tak i technologické. Připravujeme zde 45 bytů a 14 atelierů ve stavu shell & core. Stavebními úpravami dále dojde k využití doposud nevyužívaných prostor objektu (zejména podkrovních) a k vytvoření nových parkovacích míst pro residenty v uvolněných suterénních prostorách. Prostory divadla budou zachovány ve stávajícím rozsahu.

Kontakt

COPLAN Projekt s.r.o.
Jetelová 3255/9a
106 00 Praha 10 - Záběhlice

(+420)  244 463 483
(+420)  244 466 767

Mapka sídla firmy

V prosinci 2010 se naše společnost přestěhovala do nových prostor. Naši kancelář naleznete v přízemí.

Sídlo firmy

Aktuálně

31.12.2021: PF 2022 PF 2022

31.12.2020: Pour Féliciter 2021 PF 2021

31.12.2019: PF 2020 PF 2020

31.12.2018: Pour Féliciter 2019 PF 2019

31.12.2017: Pour Féliciter 2018 PF 2018

31.12.2016: Pour Féliciter 2017 PF 2017

31.12.2015: PF 2016 PF 2016

31.12.2014: Pour Féliciter 2015 PF 2015

31.12.2013: PF 2014 PF 2014

31.12.2012: Pour Féliciter 2013 PF 2013

31.12.2011: Pour Féliciter 2012 PF 2012

31.12.2010: Pour Féliciter 2011 PF 2011

31.12.2009: Pour Féliciter 2010 PF 2010

31.12.2008: Pour Féliciter 2009 PF 2009